16 Haziran 2017 Cuma

INA219 PIC18F2550 Akım ölçümü

ina219 akım voltaj ve güç sensörü modülü ile akım ölçtüm. Sadece en basit olan kalibrasyonsuz akım ölçümünü gerçekleştirdim. Bus voltage ölçümü ve güç ölçümü yapmadım. Malum; gerilim 5V.Buradan gücü hesapladım.

pic18f2550 ve mikroc kullandım.

kodlar:sbit LCD_RS at rb2_bit;
sbit LCD_EN at rb3_bit;
sbit LCD_D7 at rb7_bit;
sbit LCD_D6 at rb6_bit;
sbit LCD_D5 at rb5_bit;
sbit LCD_D4 at rb4_bit;

// Pin direction
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;

   void lcd_clear(void)
   {
   lcd_cmd(_lcd_clear);
   }unsigned int current (void)
{
 unsigned int result;

unsigned short msb,lsb;
lcd_out(1,1,"olcum");
i2c1_start();
i2c1_wr(0x80);
i2c1_wr(0x01);
i2c1_repeated_start();
i2c1_wr(0x81);
msb=i2c1_rd(1);
lsb=i2c1_rd(0);
  i2c1_stop();
result = msb;
result=result*256+lsb;
lcd_out(1,1,"bitti");
return result;
}


///////////////////////////////
void main()
{
unsigned int result,resultfloat,power,powerf;
char resulttxt[7];
char currenttxt[14];
adcon1|=0x0f;
cmcon|=7;
i2c1_init(20000);
Lcd_Init();
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);          // Cursor off
lcd_out(1,1,"Adil Can");
lcd_out(2,1,"Balcik");
while(1)

{
   delay_ms(1000);
     lcd_clear();
    result=current()*100/93;
    power=result*5;//10 times of power
 
   resultfloat=result%10;
    result=result/10;
    lcd_out(1,1,"Current:");
    wordtostr(result,resulttxt);
    lcd_out(2,1,ltrim(resulttxt));
    lcd_chr_cp(',');
    wordtostr(resultfloat,resulttxt);
    lcd_out_cp(ltrim(resulttxt));
    lcd_out_cp(" mA");
    delay_ms(1000);
    lcd_clear();
    lcd_out(1,1,"Power:");
    powerf=power%10;
    power=power/10;
     wordtostr(power,resulttxt);
    lcd_out(2,1,ltrim(resulttxt));
    lcd_chr_cp(',');
    wordtostr(powerf,resulttxt);
    lcd_out_cp(ltrim(resulttxt));
    lcd_out_cp(" mW");
      delay_ms(1000);
      lcd_clear();
      lcd_out(1,1,"..calculating..");
   
}
}


youtube bağlantısı:

https://www.youtube.com/watch?v=FLBzrH9kTvI